پذیرش نیرو و دعوت به همکاری در گروه صنعتی جامع کالا

سوالات و اعلام نتایج

این سر برگ تا روز برگزاری آزمون غیر فعال میباشد , شما متقاضی محترم میتوانید برای دریافت توضیحات به سربرگ اطلاعات بیشتر(در منوی بالا سایت) رجوع کنید.

جامع کالا سوالات و اعلام نتایج