پذیرش نیرو و دعوت به همکاری در گروه صنعتی جامع کالا

شرایط اختصاصی

ردیف عنوان شغلی مرد زن تعداد توضیحات منابع آزمون
1 سرپرست کارگاه 1 نفر پذیرش از مقطع دیپلم و بالاتر میباشد ایمنی بهداشت - کار آفرینی - قانون کار - اصول سرپرستی - اطلاعات عمومی آزاد
2 مسئول دفتر 1 نفر مسلط بکار با رایانه - دارای قدرت بیان و روابط عمومی بالا - پذیرش از مقطع دیپلم و بالاتر میباشد قانون کار - ICDL 1,2 - اطلاعات عمومی آزاد
3 مسئول امور مالی 1 نفر مسلط کار با رایانه و یک برنامه ی حسابداری رایانه ای - پذیرش از مقطع دیپلم و بالاتر می باشد قانون کار - ICDL 1,2 - اطلاعات عمومی آزاد
4 انباردار و حراست 1 نفر پذیرش از مقطع دیپلم و بالاتر می باشد. ایمنی بهداشت - قانون کار
5 جوش کار ماهر 2 نفر متقاضیان بیسواد نیز میتوانند ثبت نام کنند آزمون ندارد (جذب نیرو فقط بر اساس گزینش و مصاحبه)
6 مونتاژ کار تولید 2 نفر متقاضیان بیسواد نیز میتوانند ثبت نام کنند آزمون ندارد (جذب نیرو فقط بر اساس گزینش و مصاحبه)
7 مسئول خرید و راننده ی حمل و نقل درون شهری 1 نفر دارای گواهینامه رانندگی پایه دو قدیم یا همان پایه سوم جدید - پذیرش از مقطع دیپلم و بالاتر می باشد ایمنی بهداشت - قانون کار
8 راننده ی توزیع و پخش برون شهری 2 نفر دارای گواهینامه رانندگی پایه دو قدیم یا همان پایه سوم جدید - متقاضیان بیسواد نیز میتوانند ثبت نام کنند آزمون ندارد (جذب نیرو فقط بر اساس گزینش و مصاحبه)
9 بازار یاب ماهر 3 نفر دارای قدرت بیان بالا باشند - پذیرش از مقطع دیپلم و بالاتر می باشد. قانون کار - اطلاعات عمومی آزاد
10 خدمتگذار 1 نفر متقاضیان بیسواد نیز میتوانند ثبت نام کنند آزمون ندارد (جذب نیرو فقط بر اساس گزینش و مصاحبه)
11 بسته بندی اجناس 3 نفر یک نفر مرد و دو نفر زن پذیرش می شوند - متقاضیان بیسواد نیز میتوانند ثبت نام کنند آزمون ندارد (جذب نیرو فقط بر اساس گزینش و مصاحبه)
12 سرایه دار و نگهبان شب 1 نفر متقاضیان بیسواد نیز میتوانند ثبت نام کنند آزمون ندارد (جذب نیرو فقط بر اساس گزینش و مصاحبه)
13 کارگر ساده 2 نفر نیروی آزاد میباشد - متقاضیان بیسواد نیز میتوانند ثبت نام کنند آزمون ندارد (جذب نیرو فقط بر اساس گزینش و مصاحبه)
جامع کالا شرایط اختصاصی